Zamieścić tutaj można informację dotyczące treningów, meczy.
Serdeczne podziękowania
dla wszystkich, którzy nabyli proporczyki i cegiełki PTC.
Jeśli chcesz wspomóc swoją ulubioną drużynę piłkarską możesz zrobić to poprzez kupno gadżetów.
Łódzki Związek Piłki Nożnej

KKS Koluszki

LKS Orzeł Piątkowisko

Serwis kibiców M.K.F '05

 
.: P T C - P A B I A N I C K I E   T O W A R Z Y S T W O   C Y K L IS T Ó W :.   .: 1 9 0 6  -  2 0 0 8 :.